نشریه 6

پدیده بورس و طلاب

پدیده بورس و طلاب زهره اسمیخانی[1]   چکیده به دنبال تحولات بازار سرمایه و بورس کشور طی ماه‌های گذشته، شاهد…
نشریه 6

بحران در اقتصاد دین

بحران در اقتصاد دین مهدی پایدار[1]   مقدمه نظام اقتصادی حوزه و روحانیت ازجمله موضوعاتی بوده که از سال‌های گذشته…
نشریه 6

یادداشت سردبیر (نشریه 6)

یادداشت سردبیر کرونا همچنان در کنار عرصه‌های بهداشتی، در عرصه‌های فکری، فرهنگی و… کشور در حال تقویت برخی از روندها…
نشریه 6

سخن مدیرمسئول

سخن مدیرمسئول حوزه‌های علمیه و روحانیت، مهم‌ترین پشتوانه تئوریک نظام اسلامی و بزرگ‌ترین شبکه تبلیغی و دینی در کشور به…
فهرست