نشریه 3

چالش چندهمسری در کشور

چالش چندهمسری در کشور از تبلیغ و مناظره تا برگزاری کارگاه آموزشی مهارت‌های ارتباطی خانواده‌های چندهمسری (با نگاهی به فعالیت…
نشریه 3

سخن سردبیر (نشریه 3)

سخن سردبیر گرچه دروس حوزوی در تابستان‌ها تعطیل و تکاپوی علمی در حوزه‌های علمیه کمتر از سایر ایام سال است؛…
نشریه 3

سخن مدیر‌مسئول (نشریه 3)

سخن مدیرمسئول حوزه‌های علمیه و روحانیت، مهم‌ترین پشتوانه تئوریک نظام اسلامی و بزرگ‌ترین شبکه تبلیغی و دینی در کشور به…
فهرست