نشریه 2

مکانیسم مرجعیت در شیعه

مکانیسم مرجعیت در شیعه صادق بابایی[1]   مقدمه مقوله مرجعیت دینی را از ابعاد گوناگون می‌توان کاوید. نهادی اجتماعی، با…
نشریه 2

سخن سردبیر (نشریه 2)

سخن سردبیر گرچه دروس حوزوی در تابستان‌ها تعطیل و تکاپوی علمی در حوزه‌های علمیه کمتر از سایر ایام سال است؛…
نشریه 2

سخن سردبیر

سخن مدیرمسئول حوزه‌های علمیه و روحانیت، مهم‌ترین پشتوانه تئوریک نظام اسلامی و بزرگ‌ترین شبکه تبلیغی و دینی در کشور به…
فهرست