فصلنامه پیرامون حوزه -که از اواخر سال 1397منتشر می‌شود- برآن است که مهم‌‌ترین رخدادهای مرتبط با حوزه و روحانیت را گزارش و تحلیل کند. علاوه بر رخدادهای هرفصل در حوزه و روحانیت، این مجله جایگاه روحانیت در رخدادهای مهم کشور را تحلیل می‌کند . هدف نخست و اصلی پیرامون، ترسیم تصویری تمام‌نما از رخدادها و جریان‌های حوزوی به نخبگان حوزوی استتا به سبب آن از چالش‌های روحانیت بکاهد و موجب تقویت جایگاه و افزایش بهره‌وری و کارکرد حوزه و روحانیت در جامعه ایرانی شود. شورای تحریریة این مجله از دانش‌آموختگان حوزه علمیه قم هستند که از مشورت با اساتید و مدیران حوزه در تحلیل و جهت‌یابی بهره می‌برد و همواره مشتاق و پذیرای هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقادند.

فهرست